Školení – vyprošťování osob při DN

Ve dnech 7. – 11. 9. 2015 se jednotka zúčastnila kurzu Vyprošťování osob při dopravních nehodách. První, teoretická část, se uskutečnila v prostorách požární stanice v Litoměřicích. Praktická část probíhala na vrakovišti v Lovosicích. Školení se uskutečnilo pod vedením profesionálních hasičů a jeho cílem bylo seznámit členy JSDHO s vyprošťovacím zařízením a taktikou při vyprošťování.…

Ochrana obyvatelstva – Varovné signály a jejich funkce

Jednotný systém varování a informování je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob). HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků…