Cvičení – transport zraněného

V neděli 24. 01. 2016 nebylo venku ideální počasí na trénink, tak jsme se rozhodli potrénovat uvnitř. Nebo spíš velitel se rozhodl a my jsme samozřejmě nadšeně souhlasili. Cílem bylo vyzkoušet si transport osoby ve stísněném prostoru. Pomocí vybavení v hasičárně jsme si vytvořili úzký prostor, který měl představovat šachtu či ventilaci. Příprava situace byla…

Výroční valná hromada

V sobotu 16. 01. 2016 se od 17:00 hodin uskutečnila v restauraci Na Růžku výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů. Schůzi zahájil starosta sboru minutou ticha za členy, kteří již s námi nemohou být a dále se pokračovalo podle předem schváleného harmonogramu. Byly předneseny výroční zprávy a navržen plán činností na rok 2016. Došlo k rekapitulaci…