29.9.2019 Požár travního porostu Úpohlavy

Ve 21:00 jsme vyjížděli k nahlášenému požáru odpadu v okolí obce Čížkovice. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár stohu slámy mezi obcemi Úpohlavy a Čížkovice. Vzhledem k povaze požárů balíků slámy nebylo možné aktivně provádět hasební práce, ale pouze opatření preventivního charakteru. Následující dva dny byl prováděn dohled nad požárem, aby nedošlo…