V pátek 7.5. byl naší jednotce vyhlášen poplach Technická pomoc – odstranění stromu. Konkrétně se jednalo o vyvrácený strom, který byl větvemi zakleslý v jiném stromě a hrozil pádem na přilehlou chatu a cestu. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu bylo prostřednictvím KOPIS požádáno o přivolání jednotky HZS. Bohužel strom byl zakleslý tak nešťastně, že nebylo v našich silách ani technických možnostech jej bezpečně odstranit tak, aby nebyla ohrožena přilehlá chata. Proto bylo kolegy z HZS rozhodnuto o provizorním zabezpečení místa hrozícího pádu pomocí ohraničovací pásky a majiteli důrazně doporučeno do chaty nevstupovat. Na místo byla rovněž přivolána hlídka PČR, která zajistila vyrozumění majitele lesa, který má nyní povinnost zajisti bezpečné odstranění stromu na vlastní náklady.

V souvislosti s touto událostí je potřeba zmínit, že dle § 2937 Občanského zákoníku odpovídá za případnou škodu vlastník stromu, respektive majitel pozemku, na kterém strom roste. Nicméně v případě bezprostředně hrozícího nebezpečí je namístě kontaktovat tísňovou linku 150 nebo 112, na základě čehož dojde k přijetí adekvátních bezpečnostních opatření ze strany IZS.

7. 5. 2021 Technická pomoc – odstranění stromu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *