Pálení čarodějnic bezpečně

Filipojakubská noc se kvapem blíží a na mnoha místech republiky, stejně jako každý rok, vzplanou ohně, vatry a s nimi i čarodějnice. Kořeny lidové zvyklosti slavnostně pálit ohně v předvečer prvního máje sahají až do pradávných dob.  Od středověku se o filipojakubské noci z 30.1980221-img-carodejnice-ohen-pozar dubna na 1. května, kdy mají údajně zlé síly větší sílu než jindy, „pálí čarodějnice“- tedy zapalují ohně na ochranu proti létajícím čarodějnicím, které ztělesňují zlou moc. Jde o symbolickou ochranu úrody a celého hospodářství před neúspěchem.

 

Bohužel tyto oslavy s sebou nesou spoustu požárů a úrazů. Proto pokud se již lidé rozhodnou zapálit si nějaký ten ohýnek, měli by se ve vlastním zájmu chovat maximálně opatrně a dodržovat základní bezpečnostní pravidla.

Hlavní je, že všichni občané si musí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.

Hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru ČR. Užitečné také je se domluvit s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení a osobu odpovědnou za pálení.  Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá  počet planých poplachů.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO SPALOVÁNÍ HOŘLAVIN VENKU:
  • Pečlivě vyberte bezpečné místo pálení. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi apod. Oheň nezakládejte ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance.
  • Základem ohniště by měl být kruh z kamenů, odkopané hlíny a písku. Ten by měl tvořit u velkých ohnišť přibližně metr široký pruh kolem ohniště.
  • Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byly polena poskládány do stabilní pyramidy.
  • Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.
  • Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru.
  • Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. Nejvhodnější je uhasit oheň pískem a vodou.
  • Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.

Oslava čarodějnic je již „tradičně“ spojena s nadměrnou konzumací alkoholu, popř. jiných drog. Ovšem zde více než jindy platí – všeho s mírou. Kombinace ohně s alkoholem (popř. jinými drogami) je velice nebezpečná.

Dalším tradičním obyčejem spojeným s pálením čarodějnic je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“ Pokud se na vás vznítí oděv, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření.
Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *