V sobotu 18. 01. 2020 se opět v naší hasičské zbrojnici uskutečnila výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů. Schůzi zahájil starosta sboru František Rožec minutou ticha za členy, kteří mezi námi již nejsou a dále se pokračovalo dle předem stanoveného programu. V úvodu proběhla rekapitulace roku 2019 přednesením zpráv vedoucí kolektivu mladých hasičů, hospodáře, velitele SDH a velitele JSDH.

Důležitým bodem letošní VVH byla volba nových členů výboru. Po jednotném hlasování byl na následující období schválen výbor v tomto složení:

Starosta SDH:    Ing. Aleš Rybář
Náměstek:         Radek Horna
Velitel SDH:        Petr Jancsó
Preventista:       Martin Šavel
Hospodář:          Karel Šálek
Ved. kolektivu MH:         Vladislava Rožcová
Jednatel:             Bc. Nikola Dvořáková
Člen:                     Radek Buřič
Člen:                     František Rožec

Poté následovalo přednesení plánu činnosti na rok 2020, kdy nás čeká několik důležitých událostí, mezi které patří například každoroční dětské maškarní, hasičské slavnosti v Litoměřicích, výročí 135 let založení našeho sboru, nebo organizace PHL v Brozanech nad Ohří.

Na závěr proběhla diskuze. První se ujal slova František Rožec, který všem poděkoval za pomoc při akcích pořádaných během celého roku a zároveň popřál štěstí novému výboru a vyjádřil podporu novému starostovi SDH. Diskuze se také zúčastnil čestný host, pan Ing. Václav Bešta, který poděkoval za celoroční práci dětských vedoucích s mládeží, za pomoc starších členů sboru s udržováním historické techniky a za činnost JSDH. Především pak za několik opakujících se zásahů na skládce komunálního odpadu v obci Čížkovice-Želechovice. Diskuzi zakončil Josef Jindříšek, který jménem spřáteleného SDH Nové Dvory popřál mnoho štěstí a úspěchů v novém roce.

Po ukončení oficiální části následovalo občerstvení a volná zábava. Večer byl zakončen hudbou, zpěvem a společným posezením u kytary.  

18.01.2010 Výroční valná hromada

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *