O nás

Tak to jsme my!Jsme jednotkou sboru dobrovolných hasičů městyse Brozany nad Ohří. Naším úkolem je zasahovat při požárech, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Vyjíždíme na základě pokynu operačního střediska HZS Ústeckého kraje. Pokračujeme v hasičské tradici, která je datována od r. 1885, kdy byl v Brozanech nad Ohří založen první hasičský sbor. Od r. 1972 máme stanici nedaleko základní školy. V r. 2015 prošla zbrojnice kompletní rekonstrukcí a byla slavnostně otevřena při příležitosti 130 let založení sboru.

Technická historie

Na svém začátku, v roce 1885, byl sbor vybaven pouze ruční nalévací stříkačkou. O pár let později jsme získali koňskou potahovou stříkačku, která byla k požárům dopravována za pomoci koňského  spřežení a nahradila dosud užívanou ruční stříkačku. Na svou dobu byla velice  výkonná a účinná. Byla vybavena základní sadou hadic a zasahovala u několika požárů. I když byla poháněna lidskou silou, tak byla dobrým pomocníkem při hašení. Ovšem bylo  nutno často střídat obsluhu z důvodu velice namáhavé práce při pumpování.

V poválečných letech bylo zakoupeno první hasičské vozidlo PRAGA RN ASC 16, které bylo určené pro první hasební zásah. Od předchozích typů se liší cisternou na vodu a pěnidlem, umístěným za standardní budkou řidiče. Za kabinou jsou podélně ke směru jízdy umístěny dvě dvojmístné lavičky (jedna na každé straně) pro převoz čtyř hasičů.

Již modernější automobily v našem vozovém parku jsou AVIA z roku 1980, která slouží převážně pro přepravu dětí na závody,  a zásahové vozidlo CAS 25 ŠKODA 706 RTH, což je speciální vozidlo uzpůsobené k zásahu při hašení požárů v místech s nedostatkem vody.

Součástí naší jednotky je CAS 32 TATRA 815 S3R, kterou jsme přebrali 29. 05. 2014 a nejmladší člen našeho vozového parku je velkokapacitní SCANIA CAS 30/9000/540-S2VH od firmy THT Polička, kterou jsme slavnostně přebrali 09. 09. 2017.