Vedle zásahové činnosti, kterou provádí naše jednotka, provozujeme i sbor dobrovolných hasičů (SDH) fungující na principu spolku. Podílíme se tak na chodu společenského a kulturního života v naší obci. Náš sbor svou činností navazuje na více než 135 letou historii SDH Brozany nad Ohří, na kterou jsme patřičně hrdí. Nejen proto tak stále udržujeme naší historickou požární techniku, se kterou se pravidelně zúčastňujeme nejrůznějších setkání, výstav, ukázek a výročí.

Každoročně pořádáme několik akcí pro veřejnost, jako například dětský maškarní karneval, závody v požárním útoku zařazené do seriálu Podřipské hasičské ligy a závod požárnické všestrannosti. Zároveň se pravidelně zúčastňujeme i ostatních akcí pořádaných na nejen na území naší obce.

Velmi důležitou součástí spolku je kroužek mladých hasičů, který je určen pro děti ve věku od 6 do 15 let. Ti se pravidelně a úspěšně účastní soutěží v požárním sportu, a zároveň se také podílejí na běžném chodu spolku.