Naše reakce na aktuální situaci, aneb roznáška ústenek, informací, kontaktu a úsměvů.

Naše reakce na aktuální situaci, aneb roznáška ústenek, informací, kontaktu a úsměvů.

Aktuální dění se odráží i na naší činnosti. Vlivem pandemie, a s tím souvisejícími přijatými opatřeními, došlo k omezení pravidelných schůzí, snížení počtu osob na výjezdu a bohužel také ke zrušení některých plánovaných akcí a cvičení naší jednotky. Přesto jsme