Vznik brozanského hasičského sboru se datuje do roku 1885. Na jeho počátku tehdy stálo 47 členů. Sbor byl vybaven pouze ruční nalévací stříkačkou. O pár let později přibyla koňská potahová stříkačka, která byla k požárům dopravována za pomoci koňského spřežení a nahradila dosud užívanou ruční stříkačku. Na svou dobu byla velice výkonná a účinná. Byla vybavena základní sadou hadic a zasahovala u několika požárů. Následovala první dvoukolová přívěsná motorová stříkačka DS 16 od firmy Stratílek Vysoké Mýto.

V poválečných letech bylo zakoupeno první hasičské vozidlo Praga RN ASC 16, opatřené cisternovou nástavbou. Ta pojmula 1 500 l vody a 500 l pěnidla, díky dvěma podélně umístěným lavičkám současně umožňovala i dopravu hasičského družstva. Později byla Praga nahrazena cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 25 Škoda 706 RTHP a dopravním automobilem DA 12 Avia.

V současné době disponuje naše jednotka Sboru dobrovolných hasičů Brozany nad Ohří dvěma velkokapacitními cisternovými automobilovými stříkačkami. Jedná se o CAS 32 Tatra 815, kterou jednotka dostala v roce 2014 převodem od HZS Ústeckého kraje. Nejnovější technikou ve vozovém parku je pak CAS 30 Scania, kterou jako úplně novou získala obec v roce 2017.

Naše činnost se ovšem nevztahuje pouze na plnění úkolů souvisejících se zásahy při požárech, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Ve sboru působí kroužek mladých hasičů, kam dochází děti od 6 do 15 let a který se pravidelně a velmi úspěšně účastní hry Plamen, Podřipské hasičské ligy juniorů a jiných nepostupových soutěží. V požárním sportu již tradičně každoročně pořádáme dvě soutěže. Jedná se o závod zařazený do seriálu Podřipské hasičské ligy v požárním útoku a dětský závod požární všestrannosti.

Snažíme se rovněž podílet na společenském a kulturním životě v naší obci. Každoročně pořádáme dětský maškarní karneval a další akce související s významnými výročími našeho sboru. Účastníme se také tradičního pouťového průvodu a dalších akcí, které pořádá naše obec, ostatní spolky působící v Brozanech a naše spřátelené okolní Sbory dobrovolných hasičů.

V současnosti má náš sbor 71 členů, z nichž 14 je mladších osmnácti let. Ve výjezdové jednotce pak působí 18 členů.

_DSC5733