O nás

Jsme jednotkou sboru dobrovolných hasičů městyse Brozany nad Ohří. Naším úkolem je zasahovat při požárech, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Vyjíždíme na základě pokynu operačního střediska HZS Ústeckého kraje. Pokračujeme v hasičské tradici, která je datována od r. 1885, kdy byl v Brozanech nad Ohří založen první hasičský sbor. Od r. 1972 máme stanici nedaleko základní školy. V r. 2015 prošla zbrojnice kompletní rekonstrukcí a byla slavnostně otevřena při příležitosti 130 let založení sboru.

_DSC5733

 

Technická historieNa svém začátku, v roce 1885, byl sbor vybaven pouze ruční nalévací stříkačkou. O pár let později jsme získali koňskou potahovou stříkačku, která byla k požárům dopravována za pomoci koňského  spřežení a nahradila dosud užívanou ruční stříkačku. Na svou dobu byla velice  výkonná a účinná. Byla vybavena základní sadou hadic a zasahovala u několika požárů. I když byla poháněna lidskou silou, tak byla dobrým pomocníkem při hašení. Ovšem bylo  nutno často střídat obsluhu z důvodu velice namáhavé práce při pumpování.V poválečných letech bylo zakoupeno první hasičské vozidlo PRAGA RN ASC 16, které bylo určené pro první hasební zásah. Od předchozích typů se liší cisternou na vodu a pěnidlem, umístěným za standardní budkou řidiče. Za kabinou jsou podélně ke směru jízdy umístěny dvě dvojmístné lavičky (jedna na každé straně) pro převoz čtyř hasičů.Již modernější automobily v našem vozovém parku jsou AVIA z roku 1980, která slouží převážně pro přepravu dětí na závody,  a zásahové vozidlo CAS 25 ŠKODA 706 RTH, což je speciální vozidlo uzpůsobené k zásahu při hašení požárů v místech s nedostatkem vody.

Součástí naší jednotky je CAS 32 TATRA 815 S3R, kterou jsme přebrali 29. 05. 2014 a nejmladší člen našeho vozového parku je velkokapacitní SCANIA CAS 30/9000/540-S2VH od firmy THT Polička, kterou jsme slavnostně přebrali 09. 09. 2017.